17 June 2024

Introduction / Introductie

On this site you will find my photo's of marine fauna and flora. Each species has its own page with photo's. Use the main pages in the right column to choose a certain group of marine life (phylum, class, order etc.). Or use the search engine to look for the scientific or vernacular name. The search engine can only be found on tablets, laptops and desktopcomputers.

By now its only a limited number of species, but many will follow soon. Only of the phylum, class or order where a species is posted, you will find an (overview)page in the right column.

The animals I photographed in captivity ('in vitro') were alive and have been returned to the same place or biotope as much as possible. Where animals were dead or sedated for photography, I have mentioned that.

Do not forget to click the photo's on the pages for a larger view!Op deze site vind je mijn foto's van mariene fauna en flora. Iedere soort heeft een eigen pagina met foto's. Gebruik de hoofdpagina's in de rechter kolom om een keuze te maken voor een bepaalde groep zeedieren of - wieren (stam, klasse, orde etc.). Of zoek op naam; ook de Nederlandse naam van de soort is opgenomen, althans voorzover die bestaat. De zoekfunctie vind je alleen terug op tablets, laptops en desktopcomputers.

Er staat nog maar een beperkt aantal soorten op, maar er zullen er snel veel volgen. Alleen van de stam, klasse of orde waar een soort is opgenomen, vind je in de rechterkolom een (overzichts)pagina. 

De dieren die ik in gevangenschap ('in vitro') heb gefotografeerd, waren levend en zijn zoveel mogelijk op dezelfde plaats of biotoop teruggeplaatst. Was een dier dood of heb ik die voor de fotografie verdoofd, dan heb ik dat vermeld. 

Vergeet op de pagina's niet op de foto's te klikken voor een grotere weergave!

Corynactis viridis - Jewel anemone - Juweelanemoon

Corynactis viridis  Allman, 1846

Jewel anemone - Juweelanemoon

This species looks a lot like sea anemones, but it belongs to another order: Corallimorpharia. It is effectively a coral without a hard skeleton. The anatomy, nematocysts and tentacles are identical to hard corals. 

Deze soort lijkt sterk op zeeanemonen, maar hij behoort tot een andere orde: Corallimorpharia. Het is feitelijk een koraal zonder hard skelet. De anatomie, nematocysten en tentakels zijn identiek aan harde koralen.

Lanvéoc - east, France, 27-5-2024.

Lanvéoc - east, France, 27-5-2024.

Aplysia punctata - Spotted sea hare - Zeehaas

Aplysia punctata  (Cuvier, 1803)

Spotted sea hare - Zeehaas 

Lanvéoc - east, France, 27-5-2024. Specimen A.

Lanvéoc - east, France, 27-5-2024. Specimen A.