Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology Mick's Marine Biology


06 April 2022

Introduction / Introductie

On this site you find my photo's of marine fauna and flora. Each species has its own post with photo's. Use the pages in the right column to choose a certain group of marine life (phylum, class, order etc.). Or use the search engine to look for the scientific or vernacular name. The search engine can only be found on tablets, laptops and desktopcomputers.

By now its only a limited number of species, but many will follow soon. Only of the phylum, class or order where a species is posted, you will find an (overview)page in the right column.

All the animals I photographed in captivity ('in vitro') were alive and have been returned to the same place or biotope as much as possible. Where animals were dead or sedated for photography, I have mentioned that.

Do not forget to click the photo's in the posts for a larger view!Op deze site vind je mijn foto's van mariene fauna en flora. Iedere soort heeft een eigen bericht met foto's. Gebruik de pagina's in de rechter kolom om een keuze te maken voor een bepaalde groep zeedieren of - wieren (stam, klasse, orde etc.). Of zoek op naam; ook de Nederlandse naam van de soort is opgenomen, althans voorzover die bestaat. De zoekfunctie vind je alleen terug op tablets, laptops en desktopcomputers.

Er staat nog maar een beperkt aantal soorten op, maar er zullen er snel veel volgen. Alleen van de stam, klasse of orde waar een soort is opgenomen, vind je in de rechterkolom een (overzichts)pagina. 

Alle dieren die ik in gevangenschap ('in vitro') heb gefotografeerd,  waren levend en zijn zoveel mogelijk op dezelfde plaats of biotoop teruggeplaatst. Waar dieren dood waren of die ik voor de fotografie heb verdoofd, heb ik dat vermeld. 

Vergeet in de berichten niet op de foto's te klikken voor een grotere weergave!

Corynidae species

Corynidae species  Johnston, 1836

All in vitro photo's originating from the same colony. Aquarium Mick Otten, source unknown (maybe Neeltje Jans, the Netherlands), 13-1-2021. 28 March 2022

Octopus vulgaris - Common octopus - Gewone achtarm

Octopus vulgaris  (Cuvier, 1797) 

Common octopus - Gewone achtarm

Selce - housereef, Croatia, 12-9-2016. Specimen A.

Selce - housereef, Croatia, 12-9-2016. Specimen A.

Selce - housereef, Croatia, 12-9-2016. Specimen A.

Selce - housereef, Croatia, 12-9-2016. Specimen A.

Selce - housereef, Croatia, 12-9-2016. Specimen A.

Selce - housereef, Croatia, 12-9-2016. Specimen A.

Selce - housereef, Croatia, 12-9-2016. Specimen A.

Selce - housereef, Croatia, 12-9-2016. Specimen A.